Minneslista

Du har 0 verk i minneslistan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

SKOLBIBLIOTEK

Viskafors bibliotek arbetar även som skolbibliotek på uppdrag av Viskaforsskolan.

Bokhyllor 

Viskaforsskolans bibliotek är integrerat med Viskafors bibliotek och är bemannat med skolbibliotekarier.

Enligt överenskommelse med låg- och mellanstadiet är det öppet för klassbesök utifrån ett schema som tas fram gemensamt med skolbibliotekarier och lärare inför varje läsår.

Kontaktperson för lågstadiet: Christina Eriksson
Kontaktperson för mellan- och högstadiet: Sara Perlerot Göransson

Utöver klassbesök och vägledning erbjuder vi registrering och handledning till Legimus.
Vi strävar efter ett pedagogiskt samarbete med lärare i form av t.ex. informationssökning och källkritik, aktiviteter som kan kopplas till litteratur, läsning och berättande.